Кожна людина усвідомлює, що одним із головних чинників її здоров’я є чиста питна вода. За даними міжнародних організацій п’ята частина населення світу живе в умовах нестачі якісної питної води. Для Києва, як і для будь-якого великого міста, завжди існувала проблема питної води. Кияни повинні мати можливість вибору: пити хлоровану воду з міської мережі, купувати недешеву питну воду в магазинах чи скористатися чистою живою водою з артезіанських свердловин.

Прообразами сучасних бюветів були: фонтан «Самсон», збудований в 1749 р. на Подолі, «Іван» – на Європейській площі, джерело біля колони Магдебурзького права.

 

В 1991 р. після того як Кабінетом Міністрів України була затверджена Програма «Питна вода», яка виконувалась Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України. В результаті цього ж року були відкриті перші 17 артезіанських свердловин для прямої роздачі підземної води, тобто без будь-якої хімічної обробки. Глибина буріння таких свердловин від 90 до 340 метрів. На сьогодні таких бюветів  203. Показники, за якими проводиться моніторинг якості артезіанської води (більше 70), були визначені з урахуванням гігієнічних вимог до питної води, що встановлені державними стандартами України.

Одержані відомості підтверджують, що артезіанські води є надійним та найкращим за своєю якістю джерелом питної води. Киянам пощастило більше, ніж іншим мешканцям країни – вони мають можливість пити високоякісну артезіанську воду з Сеноманського та Юрського горизонтів – це джерело чистої живої води, яка є здорова і корисна. В 2009 р. рішенням Київської міської ради було прийнято рішення про створення спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд». Головними напрямками діяльності підприємства є обслуговування бюветних комплексів та громадських вбиралень, що знахадяться на балансі підприємства. Тому діяльність підприємства має стратегічне значення для життєдіяльності столиці.

СВКП «Київводфонд» забезпечує технічне обслуговування, проводить ремонтні роботи, контролює безпечність та якість питної води з бюветних комплексів та здійснює інформування населення про стан роботи бюветних комплексів.

На виконання ст. 44 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-ІІІ у лабораторіях організацій, що визначені за процедурою визначення виконавцями робіт на замовлення СВКП «Київводфонд» здійснюється згідно (ДСанПіН 2.2.4-171-10) «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» повний, скорочений та виробничий контроль безпечності та якості питної води:

 

  • повний контроль за 54 показниками – один раз на рік, (за радіаційними показниками 1 раз на 3 роки);
  • скорочений за 14 показниками – раз на три місяці;
  • виробничий контроль за 12 показниками – проводиться за регламентом.

Виробничий контроль якості питної води з бюветних комплексів  здійснюється на замовлення СВКП «Київводфонд» один раз на три місяці. Відповідно після отримання інформації,  дані результатів проб питної води співробітники СВКП «Київводфонд» розміщують на інформаційних табличках бюветних комплексів та сайті підприємства.

У разі виявлення відхилень у фізико-хімічних або бактеріологічних показниках до підприємства надходять приписи від лаборатнорних центрів й терміново проводяться наступні заходи:

  • відхилення у бактеріологічних показниках (перевищення коліформ) — проводяться санітарно-профілактичні роботи, а саме дизенфекція та промивка. Це допомагає повністю усунути бактерії.
  • відхилення у фізико-хімічних показниках (переважно перевищення каламутності, заліза, лужності):

– бюветні комплекси з встановленою системою доочистки — підприємство повідомляє підпрядну організацію, яка миттєво виїжджає на об’єкт, перевіряє та налагоджує систему доочистки

– бюветні комплекси де не встановлено систему доочистки — підприємство проводить санітарно-профілактичні робити, а саме промивку системи

– бюветні комплекси, артезіанські свердловини яких належать ПрАТ “АК “Київводоканал” – СВКП “Київводфонд” повідомляє підприємству-балансоутримувачу й ПрАТ “АК “Київводоканал” проводить санітарно-профілактичні  роботи на свердловині.

СВКП «Київводфонд» щорічно у літньо-осінній період проводить  поточні та капітальні ремонти бюветних комплексів, які обслуговуються підприємством. Вчасне технічне обслуговування запобігає руйнуванню та занепаду мережі бюветних комплексів столиці, тому підтримку задовільного стану роботи бювету здійснюють завдяки поточному або капітальному ремонту.

За період 2015-2021 роки підприємство відновило роботу 17 непрацюючих бюветних комплексів у восьми районах столиці, а також збудували 11 нових бюветів.

Загалом на балансі підприємства обліковується працюючих 175 бюветних комплекси.

А також для дистанційного спостереження, управління та контролю роботи бюветів підприємства впроваджено систему із 120 GSM-модулів.