Санітарно-профілактичні роботи на бюветі

Відповідно до Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10) контролюється якість води, а саме бактеріологія, мікробіологічні та органоліптичні показники, фізико-хімічні властивості. У випадку виявлення бактеріології проводять наступні дії:

1. Хлорування системи, свердловини, у тому числі оброблення колонок. Під час цього процесу, протягом одного дня, воду в бюветі відключено.
2. Після хлорування системи, проводяться роботи з її промивки протягом одного-двух днів. У цей момент вода тече із колонок непереривним потоком.
Під час промивки на бюветі вивішується об’ява про проведення санітарно-профілактичних робіт, а сам бювет (чи колонка) перев’язані стрічкою.